World Cafe

Poznaj mieszkańców Bielska z całego świata!
Rozmowy przy kawie, opowieści o różnych krajach, różne punkty widzenia na nasze miasto.
Zapraszamy na międzynarodową kawę i dyskusję z mieszkańcami Bielska-Białej z różnych stron naszego globu.