Usługi bankowe dla obcokrajowców

Zapraszamy Państwa na spotkanie dotyczące nowych możliwości z zakresu usług bankowych dla obcokrajowców.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej, partner naszego Ośrodka.