Numery alarmowe   
30 października, 2019

112 – NUMER ALARMOWY

997 – POLICJA

998 – PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

999 – POGOTOWIE RATUNKOWE

 

986 – STRAŻ MIEJSKA

991 – POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992 – POGOTOWIE GAZOWE

993 – POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994 – POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE